Ampel mit Fuß­gän­ger­am­pel und Taster

// Fahrbahnampel
int ROT = 3;
int GELB = 4;
int GRUEN = 5;

// Fußgängerampel
int F_ROT = 6;
int F_GRUEN = 7;

// Taster
int TASTER = 12;

// Status des Taster
int TasterLesen;

void setup()
{
 // Fahrbahnampel
 pinMode(ROT, OUTPUT);
 pinMode(GELB, OUTPUT);
 pinMode(GRUEN, OUTPUT);

 // Fußgängerampel
 pinMode(F_ROT, OUTPUT);
 pinMode(F_GRUEN, OUTPUT); 
 
 // Taster
 pinMode(TASTER, INPUT_PULLUP);
}

void loop()
{
 // Ampel grün/Fußgängerampel rot
 digitalWrite(F_ROT, HIGH);
 digitalWrite(GRUEN, HIGH);

 // Zustand des Tasters lesen 
 TasterLesen = digitalRead(TASTER);
 delay(200);
 
 // PULLUP-Widerstand eingeschaltet-> LOW = Taster gedrückt
 if (TasterLesen == LOW)
 {
  // 1 s Pause
  delay(1000);

  // Fahrbahnampel grün aus
  digitalWrite(GRUEN, LOW);

  // Fahrbahnampel gelb an 
  digitalWrite(GELB, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(GELB, LOW);

  // Fahrbahnampel rot an
  digitalWrite(ROT, HIGH); 

  // 1 s Sicherheitszeit 
  delay(1000); 

  // Fußgängerampel auf grün schalten 
  digitalWrite(F_ROT, LOW);
  digitalWrite(F_GRUEN, HIGH);
  delay(5000); 

  // Fußgängerampel auf rot schalten
  digitalWrite(F_GRUEN, LOW);
  digitalWrite(F_ROT, HIGH);

  // 1 s Pause
  delay(1000);

  // Fahrbahnampel auf gelb und dann auf rot schalten
  digitalWrite(GELB, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ROT, LOW);
  digitalWrite(GELB, LOW);
 }
}

Letzte Aktualisierung: 24. Jul 2023 @ 8:00